Plix
Otwórz konto Zaloguj się
Aplikacja Plix jest już dostępna na iOS. Więcej 
Zarządzaj swoimi finansami jeszcze wygodniej. Aplikacja Plix jest już dostępna na iOS. Dowiedz się więcej
Informacje prawne
Bezpieczeństwo
EMP Systems Limited jest firmą zarejestrowaną według prawa Malty, operującą w sektorze usług pieniądza elektronicznego i licencjonowaną przez Malta Financial Services Authority - Maltański Urząd ds. Finansowych (dalej jako “MFSA”), na podstawie Ustawy o Instytucjach Finansowych zgodnej z Europejską Dyrektywą o Pieniądzu Elektronicznym (2009/110/EC) oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (dalej jako “PSD2”).


EMPS posiada licencję Malta Financial Services Authority, która obliguje do zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkownikom portfela. Działamy zgodnie z Przepisami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, regulującymi procedury zapobiegające wprowadzaniu pieniędzy z nielegalnych źródeł do legalnego obrotu.

Ochrona danych

Aby dbać o bezpieczeństwo informacji na Twój temat, jak i zapobiegać nieautoryzowanemu ujawnieniu danych lub dostępowi do informacji, posiadamy fizyczne, elektroniczne i zarządcze procedury. Każdy portfel zabezpieczony jest poprzez indywidualnie przypisane dane autoryzujące użytkownika – adres email, hasło i/lub kod dostępu. Dodatkowo w zależności od Twoich preferencji transakcje zabezpieczone są jednorazowym kodem SMS wysłanym na Twój zarejestrowany numer telefonu komórkowego lub znanym tylko Tobie kodem dostępu oraz biometrycznie. Aby korzystać z naszych usług nie musisz podawać danych finansowych z karty kredytowej, więc pozostają one bezpieczne.

Kontakt z EMPS

Ponieważ bezpieczeństwo danych naszych użytkowników jest dla nas priorytetem, prosimy o zachowanie czujności i nie otwieranie maili z nieznanych źródeł, w szczególności zawierających linki do zewnętrznych witryn oraz o nie odpowiadanie na wiadomości z prośbami o podanie swoich danych logowania i osobistych. EMPS nie wysyła żadnych próśb o podanie danych do logowania czy wiadomości innych niż informacje systemowe dotyczące działania rachunku.

Na wiele czynników dotyczących bezpieczeństwa wpływ ma użytkownik. Warto pamiętać, by portfel zabezpieczyć unikalnym hasłem i nie podawać go nikomu. Komputer warto wyposażyć w program antywirusowy czy zapory sieciowe, unikać korzystania z publicznych komputerów i urządzeń mobilnych oraz/lub opcji zapamiętywania haseł w pamięci urządzenia.