Plix
Otwórz konto Zaloguj się
Aplikacja Plix jest już dostępna na iOS. Więcej 
Zarządzaj swoimi finansami jeszcze wygodniej. Aplikacja Plix jest już dostępna na iOS. Dowiedz się więcej
Informacje prawne
Rozwiązywanie sporów


W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do zapoznania się z często zadawanymi pytaniami (FAQ). Można tam znaleźć odpowiedzi na najczęstsze problemy i wątpliwości dotyczące następujących zagadnień:

 • ogólna informacja i założenie nowego konta;
 • użytkowanie konta;
 • transakcje;
 • bezpieczeństwo.


Jeśli FAQ nie zapewniają wyczerpującego rozwiązania/odpowiedzi, prosimy o skontaktowanie się z nami. Będziemy wdzięczni za informacje, które pozwolą na udoskonalenie naszych usług. 

Wysyłając do nas pytanie w swojej wiadomości zawrzyj następujące informacje:

 • powód reklamacji;
 • imię i nazwisko właściciela portfela;
 • numer portfela elektronicznego;
 • typ (wpłata / wypłata / opłata);
 • kwota i waluta transakcji;
 • data i czas transakcji; 
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny).


Reklamacje mogą być zgłaszane na dwa sposoby:

 • zalecamy przesyłanie wiadomości poprzez Panel Użytkownika dostępny dla Klienta po zalogowaniu do swojego Konta; 
 • poprzez wysłanie listu poleconego na poniższy adres:
  EMP Systems Limited, Parthenon Building, Hughes Hallet Street, Sliema, SLM 3141, Malta


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat procedur rozpatrywania reklamacji i sporów zachęcamy do zapoznania się z naszym Regulaminem dostępnym tutaj. Prosimy o odniesienie się do następujących punktów Regulaminu w sprawach takich jak:

 • Rejestracja i utworzenie portfela: 4
 • Transakcje pieniądza elektronicznego: 7
 • Wypłaty: 8 
 • Zamknięcie portfela: 9
 • Opłaty: 11
 • Oświadczenia i gwarancje stron:  12, 13
 • Czynności zabronione: 14
 • Reklamacje: 15


Ponadto, zgodnie z artykułem
24. Regulaminu, spory, których nie można rozwiązać polubownie, kieruje się do Maltańskiego Centrum Postępowania Arbitrażowego – Office of the Arbiter for Financial Services (OAFS), w celu ich rozstrzygnięcia zgodnie z ustawą arbitrażową, rozdział 387 ustawodawstwa maltańskiego.

Klienci mogą również zgłaszać reklamacje dotyczące usług finansowych EMPS do Rzecznika ds. Reklamacji:  

Office of the Arbiter for Financial Services (OAFS) adres: 1st Floor, St Calcedonius Square, Floriana FRN 1530, Malta, Freephone: 80 072 366, Telephone: (+356) 21 249 245), email: [email protected], website: https://financialarbiter.org.mt/content/step-1-complain-your-provider